Warunki współpracy

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależna jest od nakładu pracy, rodzaju sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest:

  • stała, w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy
  • zależna od czasu pracy, w kwocie ustalonej z góry w systemie godzinowym
  • w formie miesięcznego ryczałtu, z limitem godzin lub bez limitu (stosowany przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej)

Ostateczne określenie wysokości wynagrodzenia uwzględnia przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz możliwości finansowe Klientów.

Kontakt