Zakres usług

Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna oferowana jest w szczególności w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, umów i pism procesowych.

Ponadto Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami, organami państwowymi i innymi podmiotami, a także bierze udział w negocjacjach.

Usługi prawne świadczone są przede wszystkim z zakresu następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne

 • ogólne doradztwo w zakresie zagadnień cywilnoprawnych
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające i inne

Prawo
nieruchomości

 • pomoc prawna w zakresie zarządzania nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi
 • obsługa procesów inwestycyjnych
 • obsługa rynku nieruchomości, w tym sporządzanie i analiza umów

Prawo
spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek i inne

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kuratelą i inne

Prawo
administracyjne

 • ogólne doradztwo w zakresie zagadnień prawa administracyjnego
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej

Prawo karne
i prawo wykroczeń

 • ogólne doradztwo w zakresie prawa karnego
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie aktów założycielskich oraz umów spółek osobowych i kapitałowych
 • opinie prawne i analizy przedstawionych wzorców i projektów umów
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa firm oraz działalności gospodarczych

Potrzebujesz pomocy w innym zakresie prawa
niż wymienione wyżej?
Skontaktuj się!

Kontakt